תמונה

מרץ 2021

 
 

שלום רב,

 

מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה התאוששות בפעילות התעשייתית:  מהנתונים עולה כי חלה עליה בתוצר התעשייתי, המשקפת צמיחה בשלושה ענפי תעשייה מרכזיים.  במקביל, היצוא התעשייתי רשם צמיחה בשל התרחבות היצוא בקבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית. מנגד, נמשכת התכווצות מצבת העובדים בתעשייה על רקע פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה.

 

 

קריאה מהנה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

התאחדות התעשיינים בישראל

 
 
 

סיכום שנת 2020 בתוצר התעשייתי

בשנת 2020 נרשמה עלייה ריאלית של כ- 6.1% בתוצר התעשייתי  לעומת שנת 2019. עליה זו משקפת צמיחה של שלושה ענפים מרכזיים, אשר בניכויים נסוג התוצר התעשייתי בכ- 1%.

תמונה
 
 

צמיחה ביצוא התעשייתי

בחודשים אוקטובר 2020 - ינואר 2021 נרשמה צמיחה ריאלית של כ- 7% ביצוא התעשייתי לעומת הרבעון השלישי בשנת 2020, המשקפת התרחבות ריאלית ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - העילית בלבד. בנטרול זינוק זה נרשמה ירידה ריאלית של כ- 5% ביצוא יתר קבוצות ענפי התעשייה.

תמונה
 
 

התכווצות מצבת העובדים בתעשייה בשנת 2020

בשנת  2020 נמשכה התכווצות מצבת העובדים בתעשייה, תוך העמקה בקצב: ירידה חדה של כ- 6.6% חלה במצבת עובדי התעשייה לעומת שנת 2019,  זאת על רקע פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה.

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: זרקור על הכלכלה הגרמנית במשבר הקורונה 

נגיף הקורונה העולמי והתפשטותו בגרמניה האטו את הכלכלה וגרמו למיתון חד של כ- 5.4% בשנת 2020. המיתון משקף אמצעי בלימה חדים שהוטלו על ידי הממשל הגרמני, אשר גרמו לירידה בפעילות העסקית, בעיקר במגזרים עתירי מגע.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
תנו לנו לייק
סגור