תמונה

יולי 2018

 
 
שלום רב,
 
מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נמשכה הצמיחה בתוצר התעשייתי, זאת בעיקר הודות לעליה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. מנגד, חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי, זאת על רקע ירידה ביצוא כל קבוצות כל ענפי התעשייה. בנוסף, יציבות שררה במצבת עובדי התעשייה בתקופה הנסקרת.
 
הזרקור הרבעוני של המחלקה למחקר כלכלי מתמקד בענף המזון, המשקאות והטבק, בסיכום שנת 2017 עולה כי חלה האטה בקצב צמיחת התוצר. מנגד, יצוא ענפים אלו רשם עלייה, לצד קליטת עובדים. 
 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 
 

נמשכת הצמיחה בתוצר התעשייתי

בחודשים ינואר - אפריל של 2018 נרשם זינוק של כ- 6.1% בתוצר התעשייתי לעומת סוף שנת 2017. צמיחה זו, נגזרה בעיקרה הודות לקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. 

תמונה
 
 

זינוק במדד ההיי-טק

ברבע הראשון של 2018 זינק מדד תעשיית ההיי-טק לרמה של 130.9, ובכך נרשמה עלייה ריאלית של כ- 13.8% ביחס לרבע המקביל בשנת 2017. הצמיחה משקפת עלייה בכל רכיבי סחורות ושירותי ההיי-טק התעשייתיים.

תמונה
 
 

יציבות במצבת עובדי התעשייה

בחודשים ינואר - אפריל 2018 שררה יציבות במצבת עובדי התעשייה. קיפאון זה משקף קליטת עובדים בקבוצות ענפי הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת - עילית, אשר קוזזה במלואה בשל פיטורי עובדים נרחבים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית. קיפאון שרר במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

 

תמונה
 
 

חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי

בחודשים אפריל - מאי 2018 חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי, ירידה ריאלית של כ- 5% לעומת הרבע הראשון של 2018. נסיגה זו, משקפת ירידה ביצוא כל קבוצות ענפי הטכנולוגיה, ובעיקר ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

זרקור על ענף המזון, המשקאות ומוצרי הטבק

מסיכום שנת 2017 עולה כי חלה האטה בקצב צמיחת תוצר ענפי המזון המשקאות והטבק, עלייה של כ- 1.4% בהמשך לזינוק של כ- 4.1% בשנת 2016. מנגד, צמיחה ריאלית של כ- 9% נרשמה ביצוא ענפי המזון, המשקאות והטבק לצד קליטת עובדים בקצב של כ- 2.8% במצבת עובדי תעשייה זו.

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: גוש האירו - סיום ההפחתה הכמותית  

הבנק המרכזי באירופה הודיע על  סיום תוכנית ההרחבה הכמותית. במהלך חודש יוני אושר כי קצב רכישות האג"ח במסגרת התוכנית יפחת באופן הדרגתי ויסתיים בחודש דצמבר 2018.

תמונה
 
 

סקר השכר 2018- נמשכת ההרשמה!

בימים אלו נמשכת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה, המהווה כלי ניהולי ממוקד ויעיל לבחינת רמות שכר בארגון בפרוט לפי מקצועות ביחס למתחרים בתעשייה, בענף, באיזור הגיאוגרפי ובקבוצות הגודל השונות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור