תמונה

יוני 2018

 
 
שלום רב,

מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נמשכת הצמיחה בתוצר התעשייתי, זאת הודות לעליה בתוצר מרבית קבוצות ענפי התעשייה. במקביל, נמשכה גם הצמיחה ביצוא התעשייתי, זאת על רקע עליה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיות העיליות ובעיקר הודות לקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית. יציבות שררה במצבת עובדי התעשייה בתקופה הנסקרת.

 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 
 

נמשכת הצמיחה בתוצר התעשייתי

ברבע הראשון של 2018 נמשכה הצמיחה בתוצר התעשייתי, תוך האצה ניכרת בקצב. עליה של כ- 3.8% חלה בתקופה הנסקרת לעומת הרבע האחרון של 2017. צמיחת התוצר משקפת עליה בתוצר מרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר הודות לצמיחת תוצר ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

נמשכת הצמיחה ביצוא התעשייתי

בחודשים ינואר – אפריל 2018 נרשמה עליה נוספת של כ- 2% ביצוא התעשייתי לעומת הרבע האחרון של 2017. זאת על רקע עליה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות (מעורבת-עילית ועילית), ובעיקר הודות ליצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית.

תמונה
 
 

יציבות במצבת עובדי התעשייה

ברבע הראשון של 2018 שררה יציבות במצבת עובדי התעשייה. קיפאון זה משקף קליטת עובדים הן בקבוצות ענפי הטכנולוגיה המסורתית והעילית והן בענף הכרייה והחציבה, אשר קוזז במלואו בשל פיטורי עובדים בקבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת - מסורתית והמעורבת – עילית.

 

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: האטה בצמיחת התוצר האירופאי ברבע הראשון של השנה

במהלך חודש מאי פורסמו נתוני חשבונות לאומיים לרבע הראשון של 2018. הנתונים מראים על האטה בצמיחה בקצב שנתי של כ- 0.4% לעומת הרבע האחרון של 2017, בו חלה צמיחה של כ- 0.7%.

תמונה
 
 

סקר השכר 2018- נמשכת ההרשמה!

בימים אלו נמשכת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה, המהווה כלי ניהולי ממוקד ויעיל לבחינת רמות שכר בארגון בפרוט לפי מקצועות ביחס למתחרים בתעשייה, בענף, באיזור הגיאוגרפי ובקבוצות הגודל השונות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור