תמונה

נובמבר 2019

 
 

שלום רב,

 

מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמו פיטורי עובדים נרחבים בתעשייה זאת על רקע ירידה במצבת עובדי מרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בשל קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית. מנגד, חל זינוק בקצב צמיחת התוצר התעשייתי, המשקף עלייה חדה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. במקביל, עלייה נרשמה ביצוא התעשייתי זאת הודות לגידול ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות.

 

לרבע האחרון של השנה צופים התעשיינים המשך נסיגה בתפוקתם, זאת על רקע ירידה נוספת במשלוחי היצוא ובמכירות לשוק המקומי. במקביל, דווח על צפי לקיפאון במצבת העובדים ומנגד על המשך גידול בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.

 

בברכה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 
 
 

פיטורים נרחבים במצבת עובדי התעשייה

בחודשים יולי – אוגוסט 2019 נמשכו פיטורי עובדים בתעשייה, תוך האצה בקצב. הירידה במצבת העובדים נגזרה מפיטורי עובדים במרבית קבוצת ענפי התעשייה ועיקרה נגזר בשל צמצום חד במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית.

תמונה
 
 

זינוק נרשם בקצב צמיחת התוצר התעשייתי

בחודשים יולי – אוגוסט 2019 נרשם זינוק בקצב צמיחת התוצר התעשייתי: עלייה ריאלית של כ- 3.7% לעומת הרבע השני של השנה. צמיחה זו, משקפת עלייה חדה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

עלייה ביצוא התעשייתי

ברבע השלישי של השנה נרשמה עלייה ביצוא התעשייתי: גידול ריאלי של כ- 1% לעומת הרבע השני של 2019. צמיחה זו, משקפת עלייה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות ועיקרה נגזר הודות לגידול היצוא של קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

התעשיינים פאסימיים לגבי הרבע האחרון של השנה

התעשיינים צופים לרבע האחרון של השנה המשך נסיגה בתפוקתם, תוך האטה בקצב. נסיגה זו, נגזרה מירידה נוספת במשלוחי היצוא, לצד התמתנות הירידה במכירות לשוק המקומי ככל הנראה על רקע חגי תשרי שחלו במהלך חודש אוקטובר 2019. במקביל, דווח על צפי לקיפאון במצבת העובדים בתעשייה, ומנגד על המשך הגידול בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור