תמונה

אפריל 2020

 
 

שלום רב,

 


מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה נסיגה חדה ביותר ביצוא התעשייתי, המשקפת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה. במקביל נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה, תוך העמקה בקצב, על רקע צמצום מצבת העובדים בקרב כל קבוצות ענפי התעשייה. מנגד, נמשכה צמיחת התוצר התעשייתי, המשקפת גידול בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. נתוני היצור התעשייתי והתעסוקה טרם משקפים את צמצום הפעילות התעשייתית לאור התפשטות הנגיף.

 

המחלקה למחקר כלכלי ערכה סקר בקרב התעשיינים הבוחן את השפעת התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות התעשייתית בהיבטים של היקף הפעילות המותרת בענפי התעשייה, הפגיעה במכירות, קשיי אשראי ונזילות ושיבושים בקבלת חומרי גלם.

 

 

בברכה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 
 
 

סקר מיוחד: השפעת התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות התעשייתית

במטרה לבחון את השפעת התפשטות הנגיף והחלטות הממשלה על פעילות התעשייה הישראלית, ביצעה המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים סקר מקיף בקרב כ- 200 חברות תעשייתיות במהלך תחילת חודש אפריל 2020. הסקר בוחן היקף פעילות תעשייתית בזמן המשבר, עיכוב ועליית מחירי חומרי גלם, קשיי אשראי ונזילות ואומדן פגיעה בפדיון.

תמונה
 
 

נסיגה חדה ביצוא התעשייתי

ברבע הראשון של 2020  נרשמה נסיגה חדה ביותר ביצוא התעשייתי, המשקפת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה. כך, בתחילת השנה נרשמה ירידה ריאלית של כ- 7% לעומת הרבע האחרון של 2019 ביצוא התעשייתי, הנגזרת בעיקרה עקב ירידה חדה ביצוא קבוצת ענפי התעשיה העילית.

תמונה
 
 

נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה

בחודשים אוקטובר 2019 – ינואר 2020 נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה, תוך העמקת הקצב: ירידה בקצב של כ- 0.6% במצבת העובדים, זאת על רקע פיטורים במצבת עובדי כל קבוצת ענפי התעשייה. נתונים אלו, טרם משקפים את השלכות התפשטות נגיף הקורונה על התעסוקה.

תמונה
 
 

צמיחת התוצר התעשייתי

בחודשים אוקטובר 2019 – ינואר 2020 נמשכה צמיחת התוצר התעשייתי: עלייה ריאלית של כ- 2% לעומת הרבע השלישי של 2019. צמיחה זו, משקפת עלייה בתוצר מרבית קבוצת ענפי התעשייה ועיקרה נגזר הודות לזינוק בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. נתוני היצור התעשייתי בינואר 2020 טרם משקפים את השפעת התפשטות נגיף הקורונה.

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: התפשטות נגיף הקורונה

בעקבות ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה ברחבי העולם, ממשלות רבות צמצמו את היקף הפעילות הכלכלית של המדינה. פגיעה זו בפעילות הכלכלית לצד הוצאות פיסקאליות נרחבות במטרה לסייע לעסקים שניזוקו מהמשבר, הוביל לאובדן תוצר.
מחלקת המחקר של האקונומיסט פרסמה הערכות ראשוניות לתחזית צמיחה לשנת 2020 בעקבות הנזק הצפוי ממשבר הקורונה. 

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור