תמונה

אפריל 2019

 
 
שלום רב,
 
מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה נסיגה בתוצר התעשייתי, זאת בשל ירידה בתוצר קבוצת הטכנולוגיה העילית והמסורתית. במקביל, נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה בעיקר בשל צמצום חד במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. מנגד, צמיחה חדה חלה ביצוא התעשייתי, אשר נגזרה בעיקרה מזינוק ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית. כמו כן, נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך האצה בקצב.  
 
בנוסף, ברבע האחרון של 2018 חלה צמיחה ריאלית במדד ההיי-טק של כ- 1.8% לעומת הרבע המקביל אשתקד.
 
הזרקור הרבעוני של המחלקה למחקר כלכלי מתמקד בענף הכימיה, הנפט והתרופות: מסיכום שנת 2018 עולה כי נרשמה נסיגה חדה בתוצר ענף התרופות, אשר מותנה במקצת הודות לעלייה בתוצר ענפי הנפט והכימיה, וכן נרשמה ירידה בהיקף המועסקים וההשקעות במכונות וציוד מיבוא. קיפאון שרר ביצוא ענפים אלו.
 
 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 

נסיגה נרשמה בתוצר התעשייתי

בחודשים אוקטובר 2018 – ינואר 2019 נרשמה נסיגה בתוצר התעשייתי: ירידה של כ- 2% חלה בתקופה הנסקרת לעומת הרבע השלישי אשתקד. נסיגה זו, משקפת ירידה בתוצר קבוצות ענפי הטכנולוגיה העילית והמסורתית. ביצועי התעשייה הישראלית בולטים לשלילה בנוף הבינלאומי.  

תמונה
 
 

פיטורים במצבת עובדי התעשייה

בחודשים אוקטובר 2018 – ינואר 2019 נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה, תוך האטה בקצב.  הירידה במצבת העובדים נגזרה מצמצום חד במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בלבד.

 

תמונה
 
 

צמיחה במדד ההיי-טק

ברבע האחרון של שנת 2018 הגיע מדד תעשיית ההיי-טק לרמה של 127.6, ובכך נרשמה עלייה ריאלית מתונה של כ- 1.8% ביחס לרבע המקביל בשנת 2017. צמיחה זו, משקפת התחזקות במרבית רכיבי המדד, למעט רכיבי יצוא סחורות ההיי-טק, היצור התעשייתי והשקעות בתעשיית סחורות ההיי-טק. 

תמונה
 
 

זינוק ביצוא התעשייתי

בחודשים ינואר – פברואר 2019 נרשמה צמיחה חדה ביצוא התעשייתי: עליה ריאלית של כ- 7%  לעומת הרבע האחרון של 2018. צמיחה זו, נגזרה בעיקרה מזינוק ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית.

תמונה
 
 

זרקור רבעוני: ענף התרופות, הכימיה והנפט

מסיכום שנת 2018 עולה כי נרשמה נסיגה חדה בתוצר ענף התרופות, אשר מותנה במקצת הודות לעלייה בתוצר ענפי הנפט והכימיה, וכן נרשמה ירידה בהיקף המועסקים וההשקעות במכונות וציוד מיבוא. קיפאון שרר ביצוא ענפים אלו. 

תמונה
 
 

השכר בתעשייה: האצה בקצב עליית השכר 

ברבע האחרון של 2018 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך האצה בקצב. השכר הממוצע בתעשייה עמד על 14,618 ₪ בחודש, הגבוה בכ- 40% מהשכר הממוצע במשק. 

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: דחיית התהליך הברקזיט

במהלך מרץ 2019 הוחלט כי תאריך יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופאי ידחה, זאת לאחר  אי הסכמה בפעם השלישית מצד הפרלמנט הבריטי בנושא גיבוש הסכם ההיפרדות. האיחוד האירופאי אישר תאריך היפרדות חדש במהלך אפריל 2019, שיאפשר זמן לגיבוש הסכם יציאה המוסכם על כל הצדדים.  לאור צעדים אלו נמשכת אי הוודאות בכלכלה האירופאית.

תמונה
 
 

סקר השכר 2019- נמשכת ההרשמה!

בימים אלו נמשכת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה, המהווה כלי ניהולי ממוקד ויעיל לבחינת רמות שכר בארגון בפרוט לפי מקצועות ביחס למתחרים בתעשייה, בענף, באיזור הגיאוגרפי ובקבוצות הגודל השונות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור