תמונה

נובמבר 2020

 
 

שלום רב,

 

אני שמחה להציג בפניך את דו"ח מצב התעשייה הישראלית בשנת 2019 ובמחצית הראשונה של 2020 של המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים.
 הדו"ח כולל אינדיקציות ראשוניות להשלכות התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו על פעילות התעשייה הישראלית ועל הפעילות הכלכלית העולמית והמקומית.
 בתקופה האחרונה התעשייה הישראלית פועלת תחת אי וודאות רבה וסביבה עסקית מאתגרת המושפעת רבות מהחלטות ההמשלה והמגבלות הנלוות, זאת לצד ירידה בסחר העולמי ובביקושים. כך, במחצית הראשונה של השנה נרשמה האטה בקצב צמיחת התעשייה הישראלית ונסיגה ממשית בחלק מהאינדיקטורים הכלכליים. דו"ח זה סוקר את תמונת המאקרו של מצב התעשייה הישראלית על שלל רכיביה: תוצר, יצוא, מועסקים, שכר, פריון והשקעות.

 

בנוסף כמדי חודש, מצורפות לעיונך סקירות המחלקה למחקר כלכלי מהחודשים האחרונים המשקפות התאוששות קלה בפעילות התעשייתית על רקע הסרת חלק מהמגבלות בתקופה הנסקרת.
 מסקר ציפיות בתעשייה לרבע האחרון של השנה לרבע האחרון של השנה, עת החלת הסגר השני והגבלת הפעילות הכלכלית, צופים התעשיינים המשך התכווצות בתפוקתם תוך העמקה בקצב על רקע צפי לירידה נוספת במכירות לשוק המקומי ובמשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי להמשך פיטורי עובדים בתעשייה והתכווצות בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.

 

 

קריאה מהנה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

התאחדות התעשיינים בישראל

 
 
 

דו"ח מצב התעשייה הישראלית בשנת 2019 ובמחצית הראשונה של 2020

אינדיקציות ראשוניות להשלכות התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו על פעילות התעשייה הישראלית ועל הפעילות הכלכלית העולמית והמקומית.

תמונה
 
 

עליה בתוצר התעשייתי

בחודשים יולי - אוגוסט 2020 נרשמה צמיחה של כ- 0.7% בתוצר התעשייתי  לעומת הרבע השני של 2020. נסיגה זו משקפת עליה בתוצר מרבית קבוצות ענפי התעשייה.

תמונה
 
 

נסיגה ביצוא התעשייתי

ברבע השלישי של 2020 נרשמה ירידה ביצוא התעשייתי: נסיגה ריאלית של כ- 1% לעומת הרבע השני של השנה,  הנגזרת בשל התכווצות חדה ביצוא קבוצת  ענפי הטכנולוגיה המעורבת - עילית. כך, מתחילת השנה (ינואר - ספטמבר 2020) עולה כי נרשמה ירידה דולרית (נומינלית) חדה  של כ- 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תמונה
 
 

קליטת עובדים בתעשייה

בחודשים יולי - אוגוסט 2020 חודשה ההתרחבות במצבת העובדים בתעשייה: עליה חדה בקצב של כ- 3.1% במצבת העובדים לעומת הרבע השני של השנה, זאת על רקע גיוס עובדים בכל קבוצת ענפי התעשייה.

תמונה
 
 

התעשיינים פאסימיים לגבי הרבע האחרון של 2020

התעשיינים צופים לרבע האחרון של השנה, עת החלת הסגר השני והגבלת הפעילות הכלכלית, המשך התכווצות בתפוקתם, תוך העמקה בקצב. בנוסף, צפויה ירידה נוספת במכירות לשוק המקומי ובמשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי להמשך פיטורי העובדים בתעשייה והתכווצות בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים. 

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: התרחבות חדה בתוצר גוש האירו ברבע השלישי של השנה

על פי נתוני החשבונות הלאומיים של אירופה, ברבע השלישי של 2020 התרחב תוצר גוש האירו בקצב חד של כ- 12.7% לעומת הרבע השני של השנה, זאת לאחר התכווצות של כ- 11.8% ברבע השני של 2020. עליה זו היא החדה ביותר שנצפתה במשק האירופי מאז היווצרות סדרת הנתונים בשנת 1995, זאת על רקע תיקונים בעקבות משבר נגיף הקורונה.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור