תמונה

דצמבר 2019

 
 

שלום רב,

 

מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים חלה עלייה בקצב צמיחת התוצר התעשייתי, המשקפת גידול בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית. במקביל, עלייה נרשמה ביצוא התעשייתי זאת בעיקר הודות לגידול ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העילית. גם השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בתעשייה רשם עלייה חדה הגבוהה מקצב צמיחת השכר הממוצע במשק.

 

מנגד, נרשמו פיטורי עובדים בתעשייה זאת על רקע פיטורי עובדים במרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בשל קבוצת ענפי הטכנולוגיות המסורתיות.

 

בברכה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

 
 
 

עלייה בתוצר התעשייתי

ברבע השלישי של 2019 נרשמה עלייה בקצב צמיחת התוצר התעשייתי: עלייה ריאלית של כ- 1.3% לעומת הרבע השני של השנה. צמיחה זו, משקפת עלייה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

צמיחה ביצוא התעשייתי

בחודשים יולי - אוקטובר של השנה נרשמה עלייה ביצוא התעשייתי: גידול ריאלי של כ- 3% לעומת הרבע השני של 2019. צמיחה זו, משקפת עלייה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות ועיקרה נגזר הודות לגידול ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

השכר בתעשייה: האצה בקצב עליית השכר בתעשייה ובמשק

ברבע השלישי של 2019 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך האצה בקצב. השכר הממוצע בתעשייה עמד על כ- 14,989 ₪ בחודש, הגבוה בכ- 38% מהשכר הממוצע במשק.

תמונה
 
 

נמשכים הפיטורים במצבת עובדי התעשייה

ברבע השלישי של 2019 נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה, כאשר הירידה נגזרה מפיטורי עובדים במרבית קבוצת ענפי התעשייה ובעיקר בשל צמצום במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיות המסורתיות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור