תמונה

אפריל 2021

 
 

שלום רב,

 

מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמו נתונים מעורבים בפעילות התעשייתית:  מהנתונים עולה כי חלה עליה בתוצר התעשייתי, המשקפת צמיחה בכל קבוצות ענפי הטכנולוגיה. מנגד, היצוא התעשייתי רשם נסיגה בשל ירידה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית והמסורתית. כמו כן, נמשכת התכווצות מצבת העובדים בתעשייה על רקע פיטורי עובדים בקבוצות ענפי התעשייה המסורתית והמעורבת – מסורתית.

בסיכום שנת 2020 בסיכום שנת 2020 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך עלייה בקצב, זאת ככל הנראה בשל פיטורי עובדים רבים בעלי רמות שכר נמוכות על רקע משבר הקורונה.
במקביל, מדד ההיי-טק רשם עלייה של כ- 9.5% ברבע האחרון של 2020 המשקפת צמיחה בעיקר ברכיבי השירותים.

 

 

קריאה מהנה,

מילה סויפר-פז

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

התאחדות התעשיינים בישראל

 
 
 

צמיחת התוצר התעשייתי

בחודשים אוקטובר 2020 – ינואר 2021 נמשכה צמיחת התוצר התעשייתי, תוך האטה בקצב: עלייה ריאלית של כ- 3.3% לעומת הרבע השלישי של 2020. התרחבות  זו משקפת צמיחה של כל קבוצות ענפי הטכנולוגיה.

תמונה
 
 

נסיגה ביצוא התעשייתי

בחודשים ינואר – פברואר 2021 נרשמה ירידה ריאלית של כ- 8% ביצוא התעשייתי לעומת הרבעון האחרון בשנת 2020, המשקפת נסיגה ריאלית חדה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית, לצד ירידה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית.

תמונה
 
 

התכווצות מצבת העובדים בתעשייה 

בחודשים אוקטובר 2020 – ינואר 2021 חודשה התכווצות מצבת העובדים בתעשייה: ירידה בקצב של כ- 1.5% חלה במצבת עובדי התעשייה לעומת הרבע השלישי אשתקד,  זאת על רקע פיטורי עובדים בקבוצות ענפי התעשייה המסורתית והמעורבת – מסורתית.

תמונה
 
 

עלייה במדד תעשיית ההיי-טק

ברבע האחרון של שנת 2020 הגיע מדד תעשיית ההיי-טק לרמה של 158.2, המסכמת עלייה ריאלית של כ- 9.5% ביחס לרבע המקביל בשנת 2019. צמיחה זו משקפת התחזקות בעיקר ברכיבי השירותים, לעומת רכיבי הסחורות והמועסקים, שחווו והתכווצות על רקע משבר הקורונה.

תמונה
 
 

השכר בתעשייה: זינוק בקצב עליית השכר בתעשייה 

בסיכום שנת 2020 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך עלייה בקצב. השכר הממוצע בתעשייה עמד על כ- 15,734 ₪ בחודש, הגבוה בכ- 36% מהשכר הממוצע במשק.

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: התכווצות בפעילות התעשייתית בישראל

מדד מנהלי הרכש הציג בחודש פברואר 2021 התרחבות בפעילות התעשייתית העולמית. יחד עם זאת, רמת המדד בישראל מצביעה זה החודש השני ברצף על התכווצות בפעילות התעשייתית הישראלית.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור