תמונה

ינואר 2019

 
 
שלום רב,
 
מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי, זאת הודות לעליה בתוצר מרבית קבוצות ענפי התעשייה. מנגד, חלה נסיגה ביצוא התעשייתי, זאת בשל ירידה ביצוא קבוצת הטכנולוגיה העילית והטכנולוגיה המעורבת- מסורתית. במקביל, נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה וחלה האטה בקצב עליית השכר התעשייתי.
ברבע השלישי של 2018 חלה צמיחה ריאלית במדד ההיי-טק של כ- 4.1% לעומת הרבע המקביל אשתקד.
 
 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 

נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי

בחודשים יולי - אוקטובר 2018 נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי: עלייה של כ- 1.2% חלה בתקופה הנסקרת לעומת הרבע השני של השנה. עליה זו, משקפת צמיחה במרבית קבוצות ענפי התעשייה, ובעיקר הודות לצמיחה בתוצר קבוצת הטכנולוגיה העילית. ביצועי התעשייה הישראלית בולטים לחיוב בנוף הבינלאומי. 

תמונה
 
 

מדד ההיי-טק

ברבע השלישי של שנת 2018 הגיע מדד תעשיית ההיי-טק לרמה של 124.3, ובכך נרשמה עלייה ריאלית של כ- 4.1% ביחס לרבע המקביל בשנת 2017. צמיחה זו משקפת התחזקות במרבית רכיבי המדד, למעט רכיבי יצוא סחורות ההיי-טק, גיוס הון בשירותי ההיי-טק והשקעות בתעשיית סחורות ההיי-טק.

תמונה
 
 

נרשמה נסיגה ביצוא התעשייתי

בחודשים אוקטובר - נובמבר של השנה נרשמה נסיגה ביצוא התעשייתי: ירידה ריאלית של כ- 3% ביצוא התעשייתי לעומת הרבע השני של 2018. נסיגה זו, נגזרה על רקע ירידה ביצוא קבוצות הטכנולוגיה העילית והמעורבת - מסורתית, ובעיקר בשל ירידה ביצוא הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

צמצום מצבת עובדי התעשייה

בחודשים יולי – אוקטובר 2018 נמשך הצמצום במצבת העובדים בתעשייה, תוך התמתנות בקצב: פיטורים נטו של כ- 900 עובדים. ירידה זו, משקפת פיטורי עובדים בקבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית והמעורבת – עילית.

 

תמונה
 
 

השכר בתעשייה: האטה בקצב עליית השכר בתעשייה

ברבע השלישי של 2018 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך האטה בקצב. השכר הממוצע בתעשייה עמד על 14,463 ₪ בחודש, הגבוה בכ- 37% מהשכר הממוצע במשק.

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: גידול בעלויות העבודה באיחוד האירופי ברבע השלישי של השנה

ברבע השלישי של השנה חל גידול של כ- 2.7% בעלויות לשעת עבודה באיחוד האירופאי ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2017, זאת בהמשך לעלייה בקצב דומה ברבע השני של 2018. גידול זה, נובע מעליה של כ- 2.7% ברכיב השכר שעתי, לצד עלייה של כ- 2.4% ברכיב העלויות סוציאליות.   

תמונה
 
 

סקר השכר 2018- נמשכת ההרשמה!

בימים אלו נמשכת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה, המהווה כלי ניהולי ממוקד ויעיל לבחינת רמות שכר בארגון בפרוט לפי מקצועות ביחס למתחרים בתעשייה, בענף, באיזור הגיאוגרפי ובקבוצות הגודל השונות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור