תמונה

מידעון מס' 60 ספטמבר 2018        עורכת: דורית דנון ברנט                 לארכיון מידעונים

דבר מנהל האיגוד

 

חברים יקרים,

 

מפאת חשיבות ודחיפות הנושא החלטנו למקד הפעם את המידעון בתיקון 13 לחוק התקנים שעשוי להשפיע מאוד על פעילות מפעלכם.

 

אנו מבקשים מכל אחד מכם להשקיע מספר דקות ולבחון האם התקן הרשמי החל עליכם עומד להשתנות והאם לשינוי זה השפעה על פעילותכם.

 

הנושא קריטי ודחוף. תגובותיכם צריכות להגיע אלינו במהירות.

 

לבירורים נוספים, אל תהססו לפנות את עו"ד אייל פרובלר, או אל מנהל הלקוח שלכם.

 

ולסיום, ברצוננו לברך אתכם בשנה טובה ומאושרת,

 

 

 
תמונה
תמונה

יריב ברוש

יו"ר האיגוד

תמונה
תמונה

יהודה הימן

מנהל האיגוד וצוות האיגוד

איגוד  תעשיות  מתכת,  חשמל  ותשתית

 
 
 

משרד הכלכלה והתעשייה פועל לביטול חובת עמידה בדרישות שהותאמו לישראל ולא אימצו את התקן הזר כלשונו

 

 

בהתאם לתיקון מספר 13 לחוק התקנים, אשר עוסק בעיקרו באימוץ מלא של התקינה הבינלאומית, החל משרד הכלכלה והתעשייה בפעילות אינטנסיבית למילוי הוראות החוק החדש.

 

במסגרת פעילות זו עברו במכון התקנים ומשרד הכלכלה על כלל התקנים הרשמיים הקיימים בישראל ומיפו את הסעיפים בתקנים אלה, אשר הותאמו לישראל ולא אומצו כלשונם.

 

סעיפים אלה חולקו לסעיפים מתחייבים (כגון התאמה לשפה, חקיקה) וסעיפים/התאמות שאינם מחויבים.

 

לפי החוק, אם לא ישתכנע אחרת, הממונה יאשר את התקן אך רשמיות מאותן התאמות לא מחויבות, תוסר. המשמעות- לא תהיה חובה לעמוד בסעיפים אלו לא ביצור ולא ביבוא.

 

להסרת רשמיות מסעיף זה או אחר עשויה להיות השפעה משמעותית על התעשייה.

הממונה על התקינה החל מעביר מקבצים של תקנים, כאשר לכל תקן צורפה טבלה עם הסעיפים שהותאמו לישראל בחלוקה להתאמה מחויבת או לאו.

 

עלינו לעבור בקפידה ובמהרה על טבלאות אלו ולבחון היכן הסרת הרשמיות (מסעיף המהווה התאמה לא מחויבת)  אינה במקומה ועשויה לפגוע בבטיחות/בריאות הציבור  וכן בתעשייה המקומית.

 

אנו בהתאחדות העברנו ישירות לכל ענף וענף תקנים אלה בצרוף כלל החומר הנלווה.

 

להלן רשימת התקנים שהתקבלו עד היום (צפויים מקבצים נוספים). חבר שלא קיבל מייל ישיר ומעוניין לקבל את החומר הנוגע לתקן הרלוונטי אליו מתבקש לפנות בדחיפות  ל:

עו"ד אייל פרובלר, היועץ המשפטי, eyalp@industry.org.il 03-5198835

 

 

מקבץ ראשון- יש להגיש עמדה למשרד הכלכלה והתעשייה עד ל- 12 לספטמבר 2018

 • ת"י  50214 כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי . 
 • ת"י 61347 חלק - 1 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות
 • ת"י 20 חלק - 2.22 מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת חירום
 • ת"י 1847 חלק - 1 סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות
 • ת"י 1847 חלק - 6.1 סולמות: סולמות טלסקופיים
 • ת"י 994 חלק 1- מזגנים
 • ת"י 579- מערכות סולאריות- קולטים שטוחים
 • ת"י 20 חלק - 2.10 מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות מיטלטלות לילדים
 • ת"י 20 חלק - 2.25 מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים
 • ת"י 50464 חלק - 1 שנאי חלוקה תלת- מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ 50- קו"א עד  2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ 36- ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון

 

 

 

מקבץ שני- יש להגיש עמדה למשרד הכלכלה והתעשייה עד ל- 18 לספטמבר 2018

 • ת"י 1458 חלק - 1.1 פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה
 • ת"י 1458 חלק - 2.1 פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה
 • ת"י - 62552 מכשירי קירור ביתיים- מאפיינים ושיטות בדיקה
 • ת"י 50541 חלק - 1 שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ 100- קו"א עד  3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ 36- ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון
 • ת"י 4466 חלק 2 – פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
 • ת"י 4466 חלק 3 – פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, לרבות ג"ת מס' 1 וג"ת מס' 2
 • ת"י 71452 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל-קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U )  צינורות
 • ת"י 71452 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל-קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)   אביזרים
 • ת"י 21003 חלק 1 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי
 • ת"י 21003 חלק 2 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות
 • ת"י 21003 חלק 3 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים לרבות ג"ת מס' 1
 • ת"י 21003 חלק 5 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה
 • ת"י 1339 – אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת לרבות ג"ת מס' 1 , ג"ת מס' 2
 • ת"י 950 – פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה
 • ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות
 • ת"י 365 חלק 1 – ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים
 • ת"י 1836 – דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים
 • ת"י 2252 חלק 2 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה-כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע

מקבץ שלישי- יש להגיש עמדה למשרד הכלכלה והתעשייה עד ל- 02 לאוקטובר 2018

 

 • ת"י 5378 – מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
 • ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות  למחממי מים מידיים
 • ת"י 1116 – מוני גז
 • ת"י 1516 חלק 1 – כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ 1- ק"ו
 • ת"י 1516 חלק 2 – כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ 1- ק"ו
 • ת"י 1381 חלק 1 – מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל – דרישות כלליות
 • ת"י 1381 חלק 2.1 – מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל – דרישות
 • ייחודיות מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרות
 • ת"י 103 – צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג
 • ת"י 61 – מגוף טריז עשוי מתכת
 • ת"י 1847 חלק 4 – סולמות: סולמות מפרקיים
 • ת"י 60968 – נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות
 • ת"י 145 חלק 1 – תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
 • ת"י 255 – אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות
 • ת"י 565 חלק 1 – כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום
 • ת"י 565 חלק 2 – כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום
 • ת"י 61558 חלק 2.5 – בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות
 • לשנאים עבור מכונות גילוח, לספקי כוח עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח
 • ת"י 383 חלק 2 – גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי
 
 
 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור