תמונה

נובמבר 2018

 
 
שלום רב,
 
מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים חודשה הצמיחה בתוצר התעשייתי, זאת הודות לעליה בתוצר מרבית קבוצות ענפי התעשייה. כמו כן, חודשה קליטת העובדים בתעשייה זאת בעיקר הודות לגידול במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. מנגד, חלה נסיגה ביצוא התעשייתי, זאת על רקע ירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה. 
 
לרבע האחרון של השנה צופים התעשיינים זינוק בתפוקתם, אשר ייגזר מצמיחה מחודשת במכירות לשוק המקומי ומעלייה חדה במשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי לקליטת עובדים נוספת והמשך גידול בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.
 
הזרקור הרבעוני של המחלקה למחקר כלכלי מתמקד בענף הגומי והפלסטיק: מסיכום שנת 2017 עולה כי חלה האטה ניכרת בתוצר ענף הגומי והפלסטיק. במקביל, יצוא ענף הגומי והפלסטיק רשם צמיחה ריאלית נאה של כ- 6.6% בשנה הנסקרת וכן נרשמה עלייה בהיקף המועסקים וההשקעות במכונות וציוד מיבוא.  
 
 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 

חודשה הצמיחה בתוצר התעשייתי

בחודשים יולי – אוגוסט 2018 חודשה הצמיחה בתוצר התעשייתי. עלייה של כ- 5.2% חלה בתקופה הנסקרת לעומת הרבע השני של השנה. עליה זו, משקפת צמיחה במרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בתוצר קבוצת הטכנולוגיה העילית.

בנוסף ביצועיה של התעשייה הישראלית בולטים לחיוב בנוף הבינלאומי. 

תמונה
 
 

התעשיינים אופטימיים לגבי הרבע האחרון של 2018

התעשיינים צופים לרבע האחרון של השנה זינוק בתפוקתם, אשר ייגזר מצמיחה מחודשת במכירות לשוק המקומי ומזינוק במשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי לקליטת עובדים נוספת והמשך גידול בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.

תמונה
 
 

חודשה קליטת עובדי התעשייה

בחודשים יולי - אוגוסט 2018 חודשה העלייה במצבת העובדים בתעשייה. עלייה זו משקפת  קליטת עובדים בקבוצות הטכנולוגיה המסורתית והעילית, וכן בענף הכרייה והחציבה.

 

תמונה
 
 

נמשכת הנסיגה ביצוא התעשייתי

ברבע השלישי של השנה נמשכה הנסיגה ביצוא התעשייתי, תוך התמתנות בקצב: ירידה ריאלית של כ- 2% ביצוא התעשייתי לעומת הרבע השני של 2018.נסיגה זו נגזרה מירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי הטכנולוגיה, ובעיקר על רקע ירידה ביצוא הטכנולוגיה המעורבת – עילית.

תמונה
 
 

זרקור רבעוני: ענף הגומי והפלסטיק

מסיכום שנת 2017 עולה כי חלה האטה ניכרת בתוצר ענף הגומי והפלסטיק. במקביל, יצוא ענף הגומי והפלסטיק רשם צמיחה ריאלית נאה של כ- 6.6% בשנת 2017, וכן נרשמה עלייה בהיקף המועסקים וההשקעות במכונות וציוד מיבוא.  

תמונה
 
 

בזירה הבינלאומית: אי וודאות באיטליה

במסגרת תקציב 2019, איטליה הציגה בפני האיחוד האירופאי את התוכנית הפיסקאלית שלה, אשר מראה גידול בגירעון החוב הממשלתי. הגדלת הגירעון נוגדת את חוקי האיחוד האירופאי, המחייבים הפחתה של הגירעון התקציבי מידי שנה. מצב זה מגביר את הקונפליקט ואי הוודאות באיחוד האירופאי.

תמונה
 
 

סקר השכר 2018- נמשכת ההרשמה!

בימים אלו נמשכת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה, המהווה כלי ניהולי ממוקד ויעיל לבחינת רמות שכר בארגון בפרוט לפי מקצועות ביחס למתחרים בתעשייה, בענף, באיזור הגיאוגרפי ובקבוצות הגודל השונות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור