ינואר 2017

 

תעשיינים יקרים, שלום רב,

ברצוני לעדכנכם בהליך טיוב רגולציה שהתאחדות התעשיינים מקדמת בשנים האחרונות. בהמשך להחלטת ממשלה מאוגוסט 2013, התאחדות התעשיינים שותפה עם משרד רה"מ בתהליך טיוב הרגולציה, במטרה להביא להפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי המושת על

המגזר העסקי בשיעור של 25%.

בשנים האחרונות החל האיגוד את הליך טיוב הרגולציה מול מספר יחידות קצה המשרדי הממשלה השונים, ביניהם תחום התרופות, ציוד רפואי, וטרינריה, הגנת הצומח ואיכות הסביבה.

הבהרה להחלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה קובעת כי כל רגולציה חדשה שבכוונת הרגולטור לגבש, לרבות תקנות, כללים, צווים, הנחיות או חוזרים – תעבור הליך להערכת השפעותיה על הרגולציה ותאושר רק במידה והיא עונה על הקריטריונים הנדרשים בהפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקטי.

בכתבה בהמשך נפרט את ההתקדמות בתחומים השונים, ואנו פונים אליכם להיות שותפים בתהליכים על מנת להציף כמה שיותר בעיות בהם אתם נתקלים בשטח.

 

 

 

קריאה מהנה,

ניר קנטור

 
 

נושאי הטיפול באחריות האיגוד בתהליך טיוב רגולציה

 

להלן תיאור מצב בתהליך טיוב הרגולציה במשרדים הרלוונטים:

טיוב רגולציה במשרד להגנת הסביבה

 • רישוי משולב: מטרת הצעת החוק היא הפחתת הנטל הבירוקרטי בהשגת אישורי המשרד להגנת הסביבה, על ידי כך שכלל ההיתרים יואחדו להיתר אחד. נכון לעכשיו מסתמן שהיתר הזרמה לים יוותר מחוץ להיתר רישוי משולב, אולם בהליך קבלתו תתקיים היוועצות עם שאר המטות במשרד. בנוסף, קיימת עבודה מתמשכת מול הרגולטורים המשיקים השונים (פיקוד העורף, משרד הבריאות, רשות המים, כבאות) להאחדת הדרישות. בשלב זה, אין הסכמה בין התאחדות התעשיינים למשרד להגנת הסביבה בנוגע ליתרונותיו של החוק ומתקיימים דיונים על מנת לבחון את המשך קיומו.
 • פסולת מסוכנת: נערכים דיונים מול המשרד להגנת הסביבה לשיפור התהליכים הרגולטורים לאישור טיפול בפסולת מסוכנת
 • חומרים מסוכנים: נציגי איגוד הכימיה פועלים לטיוב הרגולציה בתחום כשהדגש הוא על תיקון ועדכון תקנות סיווג ופטור המגדירות את כמויות הסף של החומרים המסוכנים.

 

טיוב רגולציה של ענף התרופות עם אגף הרוקחות במשרד הבריאות

 • צמצום אורך תהליך הרישום של תכשירים רפואיים, כך שמשרד הבריאות יעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעו בתקנות ובחוק.
 • מסלולי רישום מהירים לתכשירים גנריים שאושרו לשיווק על ידי ה-FDA, כפי שמוגדר בחוק, ללא עיכובים נוספים.
 • אישור חומרי אריזה בעת קבלת רישיון לתכשיר לצורך מניעת עיכובים.
 • אימוץ נוסח אחיד של עלון לצרכן לתרופה בישראל ועדכון כל החברות הרלוונטיות למוצר, על ידי משרד הבריאות, בכל שינוי.
 • בקשה לאיחוד ההודעות על שינויים זהים לקבוצת תכשירים

 

טיוב רגולציה של ענף ציוד רפואי בשיתוף אגף אמ"ר

 • קיצור משך הזמן לקבלת אישורי רישום בפנקס הציוד הרפואי ופישוט תהליכים.
 • קיצור משך הזמן לקבלת אישור ייבוא ויצוא ופישוט תהליכים.
 • שינוי ושדרוג טכנולוגי במערכת קליטת המידע לצורך שיפור תהליכים ולצורך שיפור השירות למפוקחים
 • פיתוח מודל משופר של שירות הלקוחות במגוון ערוצי תקשורת במטרה לתת שירות מהיר, יעיל ואיכותי

 

לפרטים נוספים בנושא תהליכי טיוב רגולציה במשרדים השונים ניתן לפנות לכרמל פלדמן carmel@industry.org.il

 

לקוחות גדולים בעולם דורשים מספקיהם לבצע מבדקים חברתיים - איך מתחילים?

ביום שלישי ה- 24.1.2017 התקיים בהתאחדות התעשיינים יום עיון בנושא מבדקים חברתיים.

כחלק מהמגמה העולמית לקידום מדיניות חברתית, לקוחות גדולים בחו"ל דורשים מהספקים שלהם לעבור מבדקים חברתיים כתנאי להמשך קיום היחסים העסקיים ואף להתחלתם .

מטרת יום העיון הייתה לחשוף את המשתתפים לנושא המבדקים החברתיים ולהעניק לחברות ידע וכלים שייסעו לבסוף לכושר התחרות של החברות הישראליות בחו"ל.

כחלק מהמבדק החברתי נבדקת גם כל שרשרת האספקה במבדקי משנה: בשלב ייצור האריזות, בית הדפוס וספקים אחרים שנמצאים בשרשרת הערך של המוצר. 

ביום העיון הוצגו המגמות העולמיות בנושא, התהליכים שבהם נדרשת החברה לעמוד וניתנו טיפים להתמודדות עם דרישות המבדקים .

ההרצאות ניתנו ע"י מומחים לתחום אחריות תאגידית, מבצעי מבדקים ונציגי חברות ישראליות שכבר מבצעות מבדקים על פי דרישת לקוחות.

לעיון במצגות שהוצגו

תמונה
 
 
 
תמונה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל קוטינסקי Talgk@industry.org.il

תוצאות השימוע: ועדת המחירים לא אישרה את מחירון השירותים לטיפול בפסולת מסוכנת

ב- 29/11/2016 התקיים שימוע במסגרת וועדת המחירים הבין משרדית הגנת סביבה-אוצר, לגבי פיקוח על מחירי שירותי טיפול בפסולת מסוכנת הניתנים על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה.

עיקרי ההערות שהעלתה התאחדות התעשיינים נגעו בצורך להשלמת תהליכים נוספים במדיניות המשרד להגנת הסביבה בנוסף לשימוש בכלי הפיקוח על המחירים והצורך בפרסום מידע שלם, ברור ונגיש שיציג את כלל המחירים הנמצאים תחת פיקוח, כך שהמפעלים ידעו לאמוד את ההשפעה של השינויים על העלויות שלהם ולהגיב בהתאם.

 

לאחר השימוע  מצאה הוועדה כי נדרשים שינויים להחלטה שעמדה בבסיס השימוע המצדיקים תיקונה ועריכת שימוע נוסף. לפיכך, בכוונת וועדת המחירים לפרסם החלטה מעודכנת ולאחריה יתקיים שימוע נוסף .

 

התאחדות התעשיינים תכנס דיון נוסף של תת ועדת חומרים מסוכנים בנושא המדיניות החדשה, בהשתתפות ראש אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה, גב' רומי אבן דנן. הדיון ייערך ככול הנראה ב-23.2.17.

 
 

שפכי תעשייה - עדכון כללים ותעריפי תאגידי המים ועתירת התאחדות התעשיינים

ביום ה' ה-26.1.17, הוציאה התאחדות התעשיינים מכתב לבג"צ בו היא מבקשת למחוק את עתירתה כנגד רשות המים. צעד זה מהווה סיומו של מאבק משפטי של למעלה מ-3 שנים, במסגרתו נערכו תיקונים משמעותיים של רשות המים בכללים עצמם וכן בכללי התעריפים בשנים האחרונות.

כזכור, עתירתה ההתאחדות עמדה סביב שאלת המחלוקת האם האגרות שקבעה רשות המים משקפים עלויות טיפול לתאגידי המים או, כפי שטענה ההתאחדות, הם אינם מבוססים כלל ועל כן הם מהווים קנסות לכל דבר ועניין. מאז הגישה התאחדות התעשיינים את עתירתה במאי 2013 פעלה רשות המים לתיקון התעריפים ולבססם על העלויות בפועל. התאחדות התעשיינים הגיבה להצעות הרשות השונות עד להצעתה האחרונה של הרשות (שנכנסה לתוקף בינואר 2017), בה תוקנו מרבית הליקויים והוצגו חישובים מקיפים. על אף שנותרו מספר מחלוקות על דרך החישוב של מספר מזהמים, לא מצאנו לנכון להמשיך להחזיק את העתירה מכיוון שממילא טענותינו המקצועיות גרידא לא יבואו לכדי דיון בבג"ץ. אי לכך משכנו העתירה.

בדיון שיתקיים בוועדת שפכים בתאריך ה- 28.2.17 בשעה 15 בהתאחדות התעשיינים, נקיים דיון בדבר תוצאות המהלך והחלטות לגבי המשך פעילות בנושא ככול שתדרש.

 

בהמשך לעדכון התעריפים והכללים, ערכנו בהתאחדות התעשיינים יום עיון, בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים להציג את השינויים.

לצפייה במצגות מיום העיון והתעריף החדש לחץ כאן

תמונה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסנת אביטל Osnat@industry.org.il

 
 
תמונה

9.2.17| רישום ציוד רפואי בישראל

ב-9 בפברואר יתקיים מפגש עם מנהל אגף אמ"ר במשרד הבריאות, ד"ר נדב שפר, בנושא רישום ציוד רפואי בישראל. לפרטים נוספים

 

23.2.2017 | היערכות לחירום למחזיקי חומ"ס – רעידות אדמה וסייבר – פרטים בהמשך

 

1.3.2017 | מדריך חדש לשפכי תעשיית הכימיה פרטים בהמשך

 

23.3.2017 | כנס עסקים ומגוון ביולוגי

ב23.3.17 – יום ה', במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, יתקיים כנס ייחודי המיועד למגזר העסקי (לרבות חברות ממשלתיות) ובו יוצגו פרויקטים חדשניים להגנה על המגוון הביולוגי, בשיתוף פעולה בין הגופים הירוקים לבין חברות עסקיות מובילות.

בכנס יתקיימו סדנאות מקצועיות להכשרה בנושא דיווח, מדידה וניהול של השפעות הפעילות העסקית על המגוון הביולוגי.

בנוסף, יושק הקול הקורא החדש לשנים 2017-8 לתמיכה להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בחברות עסקיות, לרבות הסברים על הקריטריונים והציפיות מהפרויקטים המוגשים.

לפרטים והרשמה

 

לפרטים והרשמה לוועדות איכות הסביבה ולארועים ניתן לפנות לרותם פורז Rotem@industry.org.il

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור