תמונה

מימין לשמאל: ד"ר אלי אברמוב ודני חן

דצמבר 2016

 

תעשיינים יקרים, שלום רב,

 

בסוף חודש נובמבר קיימנו את האסיפה הכללית של איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, במסגרתה נבחרה הנהלת האיגוד החדשה, ונציגי האיגוד לנשיאות ולמועצת התעשיינים, לשנים 2017-2018.

לתפקיד יו"ר האיגוד נבחר ד"ר אלי אברמוב,  סמנכ"ל תפעול גלובלי בחברת אדמה פתרונות לחקלאות. אלי אברמוב מחליף בתפקידו את דני חן, לשעבר משנה למנכ"ל כי"ל, אשר כיהן כיו"ר האיגוד בארבע השנים האחרונות.
ברצוננו להודות לדני על תרומתו הרבה בהובלת האיגוד בשנים האחרונות, ולאחל לאלי הצלחה רבה בתפקידו.
 
במידעון זה בחרנו להציג בפניכם חלק מההצלחות הפחות מוכרות של האיגוד לשנת 2016, נושאים נקודתיים שקיבלו מאיתנו הרבה תשומת לב בשנה החולפת (חלקם נמשכים אף מעבר לשנה זו). אנחנו תקווה כי גם בשינויים הקטנים וגם בגדולים שנמשכים לאורך מספר שנים, אנחנו מצליחים לשפר, ולו במעט, את סביבת העבודה הרגולטורית והעסקית שלכם.
בהצלחה  ב-2017!
 
 
קריאה מהנה ושתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה ורגועה,
ניר קנטור

 

 
 

כימיה: מיסוי ממיסים

מהות הסוגיה – דחיית מיסוי ממיסים על ידי רשות המיסים

איגוד כימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה פעל נמרצות מול רשות המיסים לביטול כוונתה להטיל מיסים על ממיסים המשמשים את התעשייה, באופן זהה למיסוי על דלקים. לעת עתה כוונת רשות המיסים הוקפאה והם בוחנים את ההצעות השונות שהציגה התעשייה, ובכלל זה מתן פטור לתעשייה בגין ממיסים המשמשים כחומר גלם (וזאת במקום מנגנון הישבון). תודה לתעשיינים שליוו אותנו בתהליך ומנעו פגיעה רחבה לכלל התעשייה העושה שימוש באותם ממיסים כחומרי גלם.

 
תמונה
 
 
תמונה

תרופות: שמירה על סודות מסחריים

 

  מהות הסוגיה מניעת פרסום מיידי של מידע אודות תרופות שהוגשו לרישום באגף הרוקחות

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה הצליח לשנות את החלטת משרד הבריאות לפירסום מיידי של מידע אודות תרופות שהוגשו לרישום באגף הרוקחות, ולאפשר פרסומו רק תשעה חודשים מיום הגשת הבקשה. לאחר דיונים רבים למציאת מתווה מסוכם עם מנהל אגף הרוקחות והלשכה המשפטית, הצלחנו למנוע חשיפה של סודות מסחריים בשלבים מוקדמים, ובכך למנוע עיכובים ברישום תכשירים גנריים

 

מהות הסוגיה – וידוא יישום בפועל של הוראת מעבר לקיצור תוקף צווי הארכה לפטנטים איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה פעל בזירה המשפטית כנגד חברות שקיבלו אורכות לפטנט ממשרד המשפטים, שלא בהתאם לתיקון 7 לחוק הפטנטים. מעבר לפסיקתו של ביהמ"ש להחזר הוצאות להתאחדות התעשיינים (ובכך אפשר למעשה לפעול כנגד מספר מקרים), החלטותיו העקרוניות במקרים הפרטניים מאפשרות להתאחדות התעשיינים להמשיך לפעול בעתיד לחיזוק חברות התרופות הגנריות המייצרות בישראל.

 
 

סביבה: חיסכון בעלויות

מהות הסוגיה – הקטנת גובה ה"קנסות" בגין שפכים חריגים ושפכים אסורים

בעקבות שתי  עתירות שהגישה התאחדות התעשיינים נגד רשות המים הצלחנו להפחית באופן משמעותי את היקף הקנסות שנדרשו מפעלי התעשייה לשלם לתאגידי המים, ולבסס את התשלומים על עלות הטיפול הריאלית, בהתאם למטרתם המקורית. עדיין ישנם מספר מזהמים להם נקבעו תעריפים לא פרופורציונאלים לעלות הנזק ועל כך ימשיך איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה התאחדות התעשיינים לפעול ב2017.

 

 

מהות הסוגיה - הכללת שיקולי עלות תועלת להחלטות המשרד להגנת הסביבה והרשויות

בעזרת שיתוף פעולה בין התאחדות התעשיינים לגורמים נוספים במשק, וביניהם משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה ואחרים, הועלתה על סדר היום המחויבות של הרגולטור להביא בחשבון שיקולים כלכליים בעת החלת רגולציה סביבתית. בשל כך החל המשרד להגנת הסביבה לבצע ניתוחי עלות-תועלת לבחינת החוקים והתקנות המוטלים על המפעלים, זאת בשיתוף איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה והמפעלים. אנו מודים לתעשיינים שהעבירו נתונים כלכליים ומבקשים מנוספים להעביר נתונים ולהצטרף למהלך משמעותי לטיוב הרגולציה. לפרטים נוספים ולהעברת נתונים ניתן לפנות לאסנת אביטל - osnat@industry.org.il

 

מהות הסוגיה - דחיית האסדרה האינטגרטיבית בנושאי איכות סביבה באמצעות רישיון העסק

 

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה פנה למשרד להגנת הסביבה לעצור את תהליך החלת התנאים האינטגרטיבים באמצעות רש"ע, כמהלך עקיף ליישום חוק אוויר נקי על שלל המדיות הסביבתיות, מעבר לאוויר. המשרד להגנת הסביבה עצר את התהליך ודחה את תחילת יישומו לשנת 2017, תוך הידברות עם האיגוד על התנאים שייקבעו.

תמונה

מהות הסוגיה- הסדרת מערך הטיפול בפסולות מסוכנות

 

לאחר פעילות מאומצת של איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה במשך השנים האחרונות להקלת הבירוקרטיה והוזלת עלויות הטיפול בפסולת מסוכנת, הוציא השנה  המשרד להגנת הסביבה רפורמה במערך ניהול הפסולת המסוכנת. מעתה ידרשו המפעלים לפנות את הפסולת למתקנים מאושרים בהתאם לסוג הפסולת, ללא צורך באישור מנהל פרטני.

לצד זאת מסייע האיגוד למתקני הטיפול להשיג אישור רוחבי לטיפול בפסולות השונות. במהלך זה גם נחסכות עלויות למפעלים הנדרשים לפנות את הפסולת המסוכנת, גם מתאפשר פיתוח מתקני טיפול קיימים וחדשים וכתוצאה מכך הסביבה כולה יוצאת נשכרת.

 
 
תמונה

3.1.17 - יום עיון מבדקים חברתיים. לפרטים והרשמה

17.1.17 - יום עיון עדכון רגולצייה שפכי תעשייה. לפרטים והרשמה

 

מקווים להמשך פעילות פורה בשנת 2017

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור