תמונה

אוגוסט 2019

 
 

שלום רב,


מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה נסיגה חדה ביצוא התעשייתי זאת על רקע ירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בקבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות. במקביל, נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה בעיקר בשל צמצום במצבת עובדי קבוצות ענפי הטכנולוגיה המעורבות. מנגד, נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי המשקפת עלייה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

 

לרבע השלישי של השנה צופים התעשיינים עלייה בתפוקתם, ככל הנראה על רקע ההכנות לקראת חגי תשרי שיחלו בסוף ספטמבר 2019. עלייה זו, נגזרה מצמיחה במכירות לשוק המקומי ועלייה במשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי לקליטת עובדים והמשך גידול בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים.

 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 

נסיגה חדה ביצוא התעשייתי

ברבע השני של 2019 נרשמה נסיגה חדה ביצוא התעשייתי: ירידה ריאלית של כ- 9% לעומת הרבע הראשון של השנה. נסיגה זו, משקפת ירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה ועיקרה נגזר בשל ירידה ביצוא קבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות.

תמונה
 
 

צמיחה נוספת נרשמה בתוצר התעשייתי

בחודשים אפריל – מאי 2019 נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי: עלייה ריאלית של כ- 2.2% לעומת הרבע הראשון של השנה. צמיחה זו, משקפת בעיקרה עלייה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

פיטורים במצבת עובדי התעשייה

בחודשים אפריל – מאי 2019 נמשכו פיטורי עובדים בתעשייה, תוך האטה בקצב.  הירידה במצבת העובדים נגזרה מפיטורים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - מסורתית ומעורבת - עילית.

תמונה
 
 

התעשיינים אופטימיים לגבי הרבע השלישי של השנה

התעשיינים צופים לרבע השלישי של 2019 עלייה בתפוקתם, ככל הנראה על רקע ההכנות לקראת חגי תשרי. עלייה זו, נגזרה מצמיחה במכירות המקומיות ובמשלוחי היצוא. במקביל, דווח על צפי לקליטת עובדים והמשך גידול בהשקעות בנכסים קבועים.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור