תמונה

יולי 2019

 
 

שלום רב,


מסקירות המחלקה למחקר כלכלי עולה כי בחודשים האחרונים נרשמה נסיגה חדה ביצוא התעשייתי זאת על רקע ירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בקבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות. במקביל, נמשכו פיטורי העובדים בתעשייה בשל צמצום במצבת עובדי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. מנגד, נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי המשקפת עלייה חדה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

 

בנוסף, בתחילת השנה חלה צמיחה ריאלית מתונה של כ- 1.1% במדד ההיי-טק לעומת הרבע המקביל אשתקד.
 
 
בברכה,
מילה סויפר-פז
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, אגף כלכלה
 
 
 

נסיגה חדה ביצוא התעשייתי

בחודשים אפריל - מאי 2019 נרשמה נסיגה חדה ביצוא התעשייתי: ירידה ריאלית של כ- 9% לעומת הרבע הראשון של השנה. נסיגה זו, משקפת ירידה ביצוא מרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בקבוצות ענפי הטכנולוגיה העיליות.

תמונה
 
 

צמיחה נרשמה בתוצר התעשייתי

בחודשים מרץ – אפריל 2019 נרשמה צמיחה בתוצר התעשייתי: עלייה ריאלית של כ- 2.2% לעומת החודשים ינואר – פברואר 2019. צמיחה זו, משקפת בעיקרה עלייה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

תמונה
 
 

פיטורים במצבת עובדי התעשייה

בחודשים מרץ – אפריל 2019 נמשכו פיטורי עובדים בתעשייה, תוך האטה בקצב.  הירידה במצבת העובדים נגזרה מפיטורים במרבית קבוצות ענפי התעשייה ובעיקר בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית.

 

תמונה
 
 

השכר בתעשייה: האטה בקצב עליית השכר 

ברבע הראשון של 2019 נמשכה עליית השכר בתעשייה, תוך האטה בקצב. השכר הממוצע בתעשייה עמד על כ- 15,294 ₪ בחודש, הגבוה בכ- 42% מהשכר הממוצע במשק.

תמונה
 
 

עלייה מתונה במדד תעשיית ההיי-טק

ברבע הראשון של שנת 2019 הגיע מדד תעשיית ההיי-טק לרמה של 126.1, ובכך נרשמה עלייה ריאלית מתונה של כ- 1.1% ביחס לרבע המקביל בשנת 2018. צמיחה זו משקפת התחזקות במרבית רכיבי המדד, למעט רכיבי ההשקעות בתעשיית סחורות היי-טק ויצוא הסחורות.

תמונה
 

למידע כלכלי נוסף:

 

- תחזיות, אומדנים וסקירות כלכליות שוטפות לגבי מצב המשק והתעשייה

- מצגות כלכליות לשימוש חברי התאחדות התעשיינים

-נתוני בנצ'מרק כשירות בלעדי לחברי ההתאחדות

-סקרים השופכים אור על מצב התעשייה, ועוד...

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור