עדכון מבית מדרש להלכה בהתישבות- אמונת אי"ש | טבת תשע"ח

תמונה
תמונה

 

חיוב מעשר עני

רבים מתעניינים מתי מתחיל החיוב של מעשר עני בכל סוגי הירקות והפירות.

להלן הפירוט:

ירקות – ירק שנלקט החל מ – ג' בתשרי תשע"ח ועד ערב ר"ה תשע"ט חייב בהפרשת מעשר עני ונתינה בפועל של המעשר עני לעניים.

על פי הנ"ל, היום חודש טבת יש להפריש מעשר עני מכל סוגי הירקות.  (מלבד דלעת הנמצאת כרגע בשווקים שלקיטתה היתה מלפני ר"ה. במהלך השבועות הקרובים הדלעת תהיה מלקיטה חדשה וראוי לחשוש מאמצע חודש טבת)

פירות -  כל הפירות ללא יוצא מן הכלל שנמצאים כיום בשווקים, ונלקטים עד ט"ו שבט הם עדיין מחויבים במעשר שני ויש להפריש מהם מעשר שני ולחללם על פרוטה שייחד הממונה לקרן המעשרות.

גם לאחר ט"ו בשבט הפירות יהיו חייבים במעשר שני בלבד כי חנטו לפני ט"ו בשבט ושנת המעשר של פירות נקבעת על פי החנטה, ולא על פי הלקיטה כירקות.

לכן הפירות - תפוחי עץ, קיווי, אפרסמון ועוד שיהיו בשווקים –חייבים במעשר שני. (פירות רבים נקטפים ומאוחסנים בקרור זמן רב)

אבוקדו – שמסופק בשווקים עד חודש תמוז תשע"ח שייך לשנת מעשר שני. (באבוקדו חולף למעלה משנה בין החנטה לקטיף).

בפירות הקיץ – שמסופקים לשווקים מאמצע חודש אדר כמו שסק ואפרסק וכדומה יש להפריש מעשר שני ומעשר עני מספק. (ולדעת מרן החזו"א בטבל ודאי אף לתיתו לעני).

בפירות הקיץ שמסופקים לשווקים עד אמצע חודש אדר (כגון אפרסק ושסק) יש להפריש מעשר שני בלבד.(הואיל והחנטה ושליש הגידול היו לפני ט"ו בשבט).

אתרוג – יוצא מן הכלל האתרוג שלמרות היותו פרי, הזמן הקובע את שנת המעשר הוא הלקיטה. ולכן, מה שנלקט עד ט"ו שבט - חייב במעשר שני ויש לחללו, ומה שנלקט מט"ו שבט והלאה - חייב במעשר עני בלבד.

פירות הדר - (תפוזים, אשכוליות, פומלות וקליפים) קיים ספק אם דינם כפירות והזמן המכריע לשיוך לשנת המעשר הוא החנטה, או שדינם כאתרוג והזמן הקובע הוא הלקיטה. ועל כן מחמירים שהדרים הנלקטים מ – ט"ו שבט מפרישים מהם  גם מעשר שני ומחללים את קדושתו [כדין פרי שהשלב המכריע הוא החנטה] וגם מעשר עני [כדין אתרוג שהשלב הקובע הוא הלקיטה] ולתתם לעניים.

פירות הדר שילקטו החל מחודש אלול תשע"ח  והלאה (פירות אלו גם הלקיטה וגם החנטה היתה בשנת תשע"ח) יש להפריש מהם רק מעשר עני ולתתם לעניים.

המלצה : שיטות הקירור מתקדמות ודרכי האחסון לזמן ארוך גרמו לספקות רבים לגבי שיוך היבול  לשנת המעשר המדויקת ולכן מומלץ בכל הפרשה והפרשה לומר: "המעשר שני הרי הוא בצד דרומו, ואם צריך מעשר עני הרי הוא בצד דרומו".

 

 
במסגרת בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל
עונים רבני בית ההוראה במשך שעות היממה לשאלות הלכתיות
בטלפון 02-6488888 שלוחה 31.
ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א
עונה בימים ראשון, שני ושלישי בין השעות  12:30- 12:00 בשלוחה 5.
ניתן לקבל מידע או לשאול שאלות באתר בית המדרש להלכה בהתישבות,
או בכתובת האימייל bhl@bhl.org.il

בברכה,

מזכירות בית המדרש

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור