תמונה
תמונה

 

 

עדכון מבית המדרש להלכה בהתישבות

ראש חודש אדר תשע"ז

 

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"...

 

 
 

שיעורים בתרומות ומעשרות ע"י רבני בית המדרש 

רבני בית המדרש ישמחו להגיע לישובכם 

ולמסור שיעור בתרומות ומעשרות

 

לפרטים ניתן לפנות למזכירות בית המדרש

בדוא"ל bhl@bhl.org.il

בטלפון 02-6488888

 

הפרשת חלה מעוגות וחלות שנעשו עבור משלוחי מנות

 

אשה המכינה עיסה שיש בה שיעור חלה וכוונתה לאפות עוגות או חלות ולחלקם במשלוחי מנות לכמה אנשים לכל אחד כמות קטנה משיעור חלה האם חייבת בהפרשת חלה?

 

הלכה פסוקה בשו"ע (יו"ד סי' שכ"ו סעי' ב') שהעושה בצק שיש בו שיעור חלה על מנת לחלק את הבצק לחלקים שאין בהם שיעור חלה ולאפות חלקים אלה, פטור מן החלה. ומבואר בפוסקים שרק אם דעתו לחלק בעודו בצק, אבל אם דעתו לחלק לאחר אפיה לחלקים של פחות משיעור חלה, חייב.

עוד מוסכם בפוסקים שהפטור מחלה הוא רק אם נותן כל חתיכת בצק לאדם אחר, אבל אם משאיר את כל החתיכות אצלו אלא שלא אופה חלה אחת גדולה אלא כמה חלות קטנות, חייב בחלה בברכה.

מצוי אצל מורות המלמדות את התלמידות לקלוע חלות, והמורה עושה בצק בשיעור חלה ומחלקת לכל תלמידה חתיכת בצק וכל אחת אופה את החלה בביתה, או בבית הספר אך כל אחת מקבלת את החלה שקלעה, לא חייבים להפריש חלה מבצק זה, אלא אם נשאר למורה עצמה שיעור של בצק החייב בהפרשה.

הפטור של על מנת לחלק לא נאמר במאפיה המוכרת בצקים כמבואר בשו"ע שם, והטעם המבואר שם הוא משום שלא ברור שאכן יחלק את הבצק, ושמא לא ימצא קונים ויאפה בעצמו. ומפעל המייצר בצקים [כגון בצק עלים וכדו'] על מנת למכרם כשהם בצק, ועושה בצק גדול ומחלק את העיסה לחלקים ובכל חלק אין שיעור, אמנם אין חשש שיאפה לעצמו כיון שאינו עוסק באפיה אלא בייצור בצקים ומה שלא מצליח למכור משליך, מ"מ חייב בהפרשת חלה בברכה ,כיון שיש הקונים כמות גדולה של בצק כך שעל כל בצק שעושה לא ברור אם הוא יתחלק לכמה אנשים או לאדם אחד [ולכן המפרישים לחומרא בבית צריכים להפריש מבצק שקנו בחנות אפילו שהוא מגיע באריזה הפחותה משיעור חלה כיון שכבר נתחייב במפעל].

אשה שאופה עוגות או חלות על מנת לחלקן למשלוחי מנות יש לדון אם יכולה לברך על הפרשת החלה. יש לומר שחייבת כיון שבפועל מחלקת לאנשים שונים רק אחרי האפיה, ויש לומר שפטורה כיון שבפועל את החלוקה לחתיכות עושה לפני האפיה על מנת לחלק לאנשים שונים אחרי האפיה - למעשה אפשר להפריש חלה בברכה כיון שכך כתוב בחיי אדם, אולם המנחת יצחק סבר שיש להפריש בלא ברכה. 

 

מתוך שאלות שנשלחו ל"שאל את הרב" באתר בית המדרש להלכה http://bhl.org.il /

 

שאלה: לצורך שמחה משפחתית שאנו עושים שלחו לנו שכנים וקרובי משפחה מאפים ועוגות כיצד אנו צריכים לנהוג לגבי הפרשת חלה?

 

תשובה: כאשר מקבלים מאפים מאותו סוג, מכמה אנשים [בפורים, או בשמחה משפחתית שנהוג לשלוח עוגות לבעל השמחה], נכון הדבר שלא להכניס בכלי אחד  מאפים בכמות שיש בהם שיעור חיוב חלה  מכיון שיש אנשים שעשו עוגות מבצק שאינו בשיעור מחייב בהפרשת חלה, ועתה כאשר מצרפים את כל העוגות בתבנית אחת או בשקית אחת הם מתחייבים בהפרשת חלה. ומפני הספק אי אפשר להפריש חלה ממאפה אחד על הכל כי יתכן שממאפה זה הפרישו חלה, ואינו פוטר מאפה אחר שלא הפרישו ממנו.

במקרה שכבר צירפו את הכל יש להפריש חלה בנפרד מכל מאפה ומאפה, או שיקח ממאפה שבודאי לא הפרישו ממנו ויפטור בהפרשתו את כל העוגות. (עי' בהליכות שדה  133 במאמר של ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א שהביא את דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שגם במקפיא או מקרר בעל תאים נפרדים יש לחוש לחומרא שהוא מצרף, ומאידך גיסא אם לאחר מכן יהיה צירוף אחר בסל יפריש שוב מחמת הספק שמא לא נחשב המקרר לצירוף).

 
הרינו שמחים להודיע שיצא לאור כרך נוסף בסדרת הספרים
משניות זרעים "דברי שיר"
מסכת חלה
עם פירוש "דברי שיר"
ובו ביאור נרחב ובהיר למשניות
ומסקנות להלכה לכל משנה
מאת הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א
מרבני ביהמ"ד להלכה בהתישבות
הממונה על קרן המעשרות ומח"ס משפטי ארץ
 
 
ניתן להשיג:
במשרדי בית המדרש רח' המלמד 1 (בכניסה לשכ' הר נוף ירושלים).
באמצעות משלוח בדאר במשרדי בית המדרש
בטלפון – 026488888 .
בחנויות הספרים המובחרות.
הפצה ראשית "הפצת הספר"
 
 

במסגרת בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל – עונים רבני בית ההוראה במשך שעות היממה  לשאלות הלכתיות בטלפון 02-6488888 שלוחה 31.

ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א עונה בימים ראשון, שני ושלישי בין השעות  12:30- 12:00 בשלוחה 5.

ניתן לקבל מידע או לשאול שאלות באתר בית המדרש להלכה בהתישבות,

או בכתובת האימייל bhl@bhl.org.il .

 

בברכת 

פורים שמח!!!

מזכירות בית המדרש

 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור